დღის ფოტო
განტვირთვა ნარჩენებით დაბინძურებულ გარემოში

თემა: მოქალაქეობრივი თვითშეგნება 

ავტორი: გიორგი ჯაბუა

კონკურსის პირობები
Print