დილის ჩართვა
სტუმარი - ეთო ალმასია
დილის გადაცემის სტუმარია ქალთა ასოციაცია "გვირილას" დამფუძნებელი ეთო ალმასია.
1059fm · სტუმარი - ეთო ალმასია

ქალთა ასოციაცია "გვირილას" მისიაა ქალთა გაძლიერება სამეგრელოს რეგიონში. ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ქალთა სიტუაციების ანალიზი მათი შემდგომი აქტუალიზაციისთვის. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ტუბერკულოზის, აივ-ის, გენდერის და ძალადობის საკითხზე სტიგმისა და დისკრიმინაციის შესამცირებლად.
Print