დილის ჩართვა
სტუმარი - გიორგი კრავეიშვილი
გამოიცა "ანაკლიელთა მეგრული და ლაზური ხალხური სიმღერების" კომპაქტდისკი. რა სიმღერებია თავმოყრილი აუდიო კრებულში და რა მნიშვნელობის მატარებელია დისკი - დილის გადაცემაში მოგვიყვება ეთნომუსიკოლოგი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ა(ა)იპ ფონდ "ჰეიამოს" დირექტორი - გიორგი კრავეიშვილი
1059fm · სტუმარი - გიორგი კრავეიშვილიPrint