დილის ჩართვა
სტუმარი - სალომე ჟვანია
„ბედნიერების ფონდი“ კიდევ ერთ საინტერესო პროექტზე „აივ პოზიტიური ბავშვებისა და მშობლების მხარდაჭერა და გაძლიერება“ იწყებს მუშაობას.

პროექტზე ვრცლად საუბრობს ბედნიერების ფონდის ფსიქოლოგი სალომე ჟვანია.
1059fm · სტუმარი - სალომე ჟვანიაPrint