ნაბიჯი წარმატებისკენ
პროგრამა EPIC-ის გამარჯვებული ბენეფიციარები

პროგრამის "მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის

ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში გამარჯვებულმა ბენეფიციარებმა, რომლებმაც 5 თვიანი ტრენინგების გავლის შემდეგ დაფინანსება მოიპოვეს, საქმიანობას წარმატებით აგრძელებენ. რაში შეუწყო ხელი ბენეფიციარებს აღნიშნულმა პროგრამამ და რას ფიქრობენ ისინი საკუთარი ბიზნესის განვითარებასზე მოუსმინეთ გადაცემას.

სტუმრები: პროგრამის მონაწილეები შორენა ფაჩულია და ნინო ქავთარაძე.

წამყვანი: სოფო ხუბულავა.

გადაცემა მომზადებულია პროგრამის "მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში.


Print