მულტიმედია
მიუსაფარი ძაღლები სოხუმში და ცხოველთა დროებითი თავშესაფარი (ფოტორეპორტაჟი)
В 2020 году в Сухуме был запрещен отстрел бродячих животных.

2020 წელს სოხუმში მიუსაფარი ცხოველების დახოცვა აიკრძალა.

С тех пор защитники животных стали больше внимания уделять стерилизации бродячих собак и кошек.

ამის შემდეგ ცხოველთა დამცველებმა მეტი ყურადღების მიქცევა დაიწყეს მიუსაფარი ძაღლებისა და კატების სტერილიზაციის საკითხისადმი.

Среди бродячих животных немало породистых псов, которых хозяева бросили из-за трудностей содержания.

მაწანწალა ცხოველებს შორის ბევრია ჯიშიანი ძაღლი, რომელიც პატრონებმა  მიატოვეს ხარჯებთან დაკავშირებული სირთულეების გამო.

В июне в Сухумском районе открыли первый приют временного содержания бродячих собак.

ივნისში, სოხუმში მიუსაფარი ცხოველებისთვის პირველი თავშესაფარი გაიხსნა. 

42 взрослые собаки и 11 щенков сегодня содержится в пункте временного содержания бродячих животных.

მიუსაფარი ცხოველების დროებით თავშესაფარში ამჟამად 42 ზრდასრული ძაღლი და 11 ლეკვია მოთავსებული.

В приюте проводится льготная стерилизация домашних животных.

თავშესაფარი უზრუნველყოფს შინაური ცხოველების შეღავათიან სტერილიზაციას.

Помимо приюта бродячим животным помогают защитники животных. Они часто подкармливают бродячих собак и кошек.

მიუსაფარ ცხოველებს გარდა თავშესაფრის თანამშრომლების მოხალისეებიც ეხმარებიან. ისინი ხშირად კვებავენ ძაღლებს და კატებს.

Но несмотря на это существует проблема самовольного отстрела бездомных животных.

მიუხედავად ამისა, მიუსაფარი ცხოველების უკანონოდ ხოცვის პრობლემა მაინც არსებობს.

В Абхазии содержание домашних животных практически не регламентировано.

აფხაზეთში შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი პრაქტიკულად დაურეგულირებელია.

Люди, бросившие животных на улицу еще ни разу не понесли наказания за это.

მიუსაფარი ცხოველების ქუჩაში დატოვებისთვის აქამდე არავინ დასჯილა.მასალა შესაძლოა შეიცავდეს ტერმინებს, რომლებსაც აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში იყენებენ.
Print